Φυσική

 

Edexcel IGCSE O-level:

Κατάλληλο για μαθητές ιδιωτικών σχολείων οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοση τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Προσφέρουμε επίσης εντατικά επαναληπτικά μαθήματα για την τελική εξέταση της Edexcel.

Το IGCSE O-level ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια και αποτελείται από 2 εξετάσεις, τα Physics Paper 1 (4PH0/1P) και Physics Paper 2 (4PH0/2P). Επιδείξεις των πειραμάτων γίνονται καθ’ όλη τη χρονιά με τη χρήση επιστημονικού εξοπλισμού και διαδραστικών πινάκων.

Μαθητές σε δημόσια σχολεία οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου δεν χρειάζεται να αποκτήσουν το IGCSE O-level. Συνιστάται όμως να αποκτήσουν το GCE A-level.

 

Σκοποί – Επιδιώξεις – Στόχοι του IGCSE O-level Φυσικής:

Το IGCSE O-level Φυσικής έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ούτως ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές:

 • Να κατανοήσουν θεμελιώδεις έννοιες και θέματα των Φυσικών Επιστημών.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες για έρευνα, κριτική και δημιουργική σκέψη, επικοινωνία ιδεών, συνεργασία και λήψη αποφάσεων
 • Να αναπτύξουν ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης των γνώσεων των Φυσικών Επιστημών στην καθημερινή ζωή και επίλυσης προβλημάτων του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες
 • Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες, την έρευνα, τη συνεργασία, την ισότιμη συμμετοχή και την αξιοποίηση των Φυσικών Επιστημών στην κοινωνία και το περιβάλλον
 • Να αναγνωρίσουν τη φύση των Φυσικών Επιστημών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού
 • Να κατανοήσουν την πειραματική διαδικασία και τη μέτρηση

 

Physics Paper 1 (4PH0/1P)

Ύλη: δυνάμεις και κίνηση, ηλεκτρισμός, κύματα, πηγές και μεταφορά ενέργειας, στερεά, υγρά και αέρια, μαγνητισμός και ηλεκτρομαγνητισμός, ραδιενέργεια και σωματίδια.

Για περισσότερες πληροφορίες για το unit Physics Paper 1, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα της Edexcel.

Physics Paper 2 (4PH0/2P)

Ύλη: δυνάμεις και κίνηση, ηλεκτρισμός, κύματα, πηγές και μεταφορά ενέργειας, στερεά, υγρά και αέρια, μαγνητισμός και ηλεκτρομαγνητισμός, ραδιενέργεια και σωματίδια.

Για περισσότερες πληροφορίες για το unit Physics Paper 2, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα της Edexcel.

Edexcel GCE A-level:

Κατάλληλο για μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Το GCE A-level Φυσικής είναι διαθέσιμο σε μαθητές που φοιτούν τόσο σε ιδιωτικά, όσο και σε δημόσια σχολεία, οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Φυσική ή σε παρεμφερή κλάδους.

Το GCE A-level Φυσικής ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια και αποτελείται από 6 ενότητες (units), τα Units 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο πi, τα units 3 και 6 αντικαθιστώνται από την εξέταση Edexcel International Alternative to Internal Assessment (Units 3Bκαι 6B). Η εξέταση για τα units αυτά καλύπτει το σχεδιασμό πειραματικής διάταξης, ανάλυση δεδομένων και σχολιασμό συμπερασμάτων χωρίς την ανάγκη εργαστηρίου. Επιδείξεις των πειραμάτων γίνονται καθ’ όλη τη χρονιά με τη χρήση επιστημονικού εξοπλισμού και διαδραστικών πινάκων.

Οι μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν GCE AS-level Φυσικής (A-level) πρέπει να συμπληρώσουν τα 3 AS units, Units 1, 2 και 3. Το GCE AS-level Φυσικής ολοκληρώνεται σε 1 χρόνο.

 

Σκοποί – Επιδιώξεις – Στόχοι του GCE A-level Φυσικής:

Το GCE A-level Φυσικής έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ούτως ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές:

 • Να κατανοήσουν θεμελιώδεις έννοιες και θέματα των Φυσικών Επιστημών.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες για έρευνα, κριτική και δημιουργική σκέψη, επικοινωνία ιδεών, συνεργασία και λήψη αποφάσεων
 • Να αναπτύξουν ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης των γνώσεων των Φυσικών Επιστημών στην καθημερινή ζωή και επίλυσης προβλημάτων του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες
 • Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες, την έρευνα, τη συνεργασία, την ισότιμη συμμετοχή και την αξιοποίηση των Φυσικών Επιστημών στην κοινωνία και το περιβάλλον
 • Να αναγνωρίσουν τη φύση των Φυσικών Επιστημών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού
 • Να κατανοήσουν την πειραματική διαδικασία και τη μέτρηση

Γυμνάσιο

Προσφέρουμε βοήθεια σε μαθητές για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου για καλύτερη επίδοση στο σχολείο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς επίσης και εντατικά επαναληπτικά μαθήματα για τις τελικές εξετάσεις.

 

Σκοποί – Επιδιώξεις – Στόχοι της Φυσικής:

Στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο πi, μέσα από τη διδασκαλία μας στοχεύουμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές:

 • Να κατανοήσουν θεμελιώδεις έννοιες και θέματα των Φυσικών Επιστημών.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες για έρευνα, κριτική και δημιουργική σκέψη, επικοινωνία ιδεών, συνεργασία και λήψη αποφάσεων
 • Να αναπτύξουν ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης των γνώσεων των Φυσικών Επιστημών στην καθημερινή ζωή και επίλυσης προβλημάτων του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες
 • Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες, την έρευνα, τη συνεργασία, την ισότιμη συμμετοχή και την αξιοποίηση των Φυσικών Επιστημών στην κοινωνία και το περιβάλλον
 • Να αναγνωρίσουν τη φύση των Φυσικών Επιστημών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού

Ύλη: ύλη – δομή της ύλης, θερμότητα – θερμοκρασία, ήχος, φως

Για περισσότερες πληροφορίες για την Α’ Γυμνασίου, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ύλη: ηλεκτρομαγνητισμός, φως, δυνάμεις και κινήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Β’ Γυμνασίου, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ύλη: ηλεκτρομαγνητισμός, δυνάμεις και κινήσεις, υδροστατική.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Γ’ Γυμνασίου, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Λύκειο:

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη εκπαίδευση για όλες τις τάξεις του Λυκείου και τις Παγκύπριες εξετάσεις. Παραδίδονται μαθήματα για Φυσική Κοινού Κορμού και Ενισχυμένη.

 

Σκοποί – Επιδιώξεις – Στόχοι της Φυσικής:

Στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο πi, μέσα από τη διδασκαλία μας στοχεύουμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές:

 • Να κατανοήσουν θεμελιώδεις έννοιες και θέματα των Φυσικών Επιστημών.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες για έρευνα, κριτική και δημιουργική σκέψη, επικοινωνία ιδεών, συνεργασία και λήψη αποφάσεων
 • Να αναπτύξουν ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης των γνώσεων των Φυσικών Επιστημών στην καθημερινή ζωή και επίλυσης προβλημάτων του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες
 • Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες, την έρευνα, τη συνεργασία, την ισότιμη συμμετοχή και την αξιοποίηση των Φυσικών Επιστημών στην κοινωνία και το περιβάλλον
 • Να αναγνωρίσουν τη φύση των Φυσικών Επιστημών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού

Ύλη: εισαγωγή, κινηματική υλικού σημείου, νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση, εφαρμογές των νόμων του Νεύτωνα, έργο, ισχύς και ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Α’ Λυκείου, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ύλη: μηχανική συστήματος σωμάτων σε μια διάσταση, μηχανική στερεού σώματος, ταλαντώσεις, κύματα, ηλεκτρομαγνητισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Ενισχυμένη, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.