Το όνομά μαs

 

Το όνομά μας, “πi”, αποτελείται από 2 μαθηματικά σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στα μαθηματικά όσο και στις επιστήμες γενικότερα. Το σύμβολο “π” και το σύμβολο “i”.

Το \(\pi\), είναι μια μαθηματική σταθερά που έχει οριστεί ως ο λόγος της περιμέτρου του κύκλου προς το μήκος της διαμέτρου του. Για οποιονδήποτε κύκλο, ανεξαρτήτως του μεγέθους του,

  \(\pi = \frac{C}{d}\) όπου C είναι η περίμετρος του κύκλου και d η διάμετρός του.

 

Το \(\pi\) είναι ένας άρρητος αριθμός, δηλαδή ένας αριθμός ο οποίος δεν είναι δυνατό να εκφραστεί ως απλό κλάσμα. Με άλλα λόγια, το π έχει άπειρα ψηφία, τα πρώτα από τα οποία είναι π=3.141592653589793238462643383279502884197...  .

Παραμένει άγνωστο πώς ανακαλύφθηκε το π, παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιείται για πάνω από 4000 χρόνια. Συγκεκριμένα, οι Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούσαν τον αριθμό αυτό το 2000 π.Χ.

Η 14η Μαρτίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα π, εφόσον ο Μάρτιος είναι ο 3ος μήνας του χρόνου και τα ψηφία 3.14 είναι τα τρία πιο σημαντικά ψηφία του αριθμού αυτού. Επίσης, στις 14 Μαρτίου 1879 γεννήθηκε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. 

Το σύμβολο iορίστηκε ως η φανταστική μονάδα, έτσι ούτως ώστε  i=√(-1), και επομένως  i2=-1. Παρόλο που είναι γνωστό γενικά ότι δεν μπορούμε να έχουμε την ρίζα ενός αρνητικού αριθμού και ο αριθμός i είναι δύσκολο να γίνει κατανοητός, οι φανταστικοί αριθμοί έχουν καταστεί πολύ χρήσιμοι και χρησιμοποιούνται ευρέως στην επιστήμη και ιδιαίτερα στη μηχανική.